luns, 27 de maio de 2013

Camelia Flava


"Camellia flava is one of the impressive yellow flowering species just emerging into the western world recently. This tender species is native to the evergreen forests of northern Vietnam. The plant is vigorous and very dense and somewhat compact. The flowers of Camellia flava are very showy in comparison to most of the other yellow flowering species. This species hold tremendous potential in breeding new Hybrids with yellow flowers that are also much more hardy than Camellia flava. Dr. Clifford Parks of Chapel Hill, North Carolina has begun extensive breeding with this interesting species."

  Tradución: A Camellia Flavia é unha das especies con flores amarelas impresionantes, só emerxentes no mundo occidental nos últimos tempos. Esta especie de concurso é nativa dos bosques verdes do norte do Vietnam. A planta é vigorosa e moi densa e algo compacto. As flores de camelia Flava son moi vistosas en comparación coa maioría das outras especies de flores amarelas. Esta especie sostén un enorme potencial na creación de novos híbridos con flores amarelas tamén moi máis resistentes do que a Camellia Flavia. Dr Clifford Parques de Chapel Hill, Carolina do Norte comezou a creación extensiva con esta especie de interese.

Ningún comentario:

Publicar un comentario